Gebruikersvoorwaarden

Bij het aanschaffen van een jaarabonnement, workshop, webinar of opleiding, ga je akkoord met de voorwaarden van Voetzorg Totaal (1). De online academie van Voetzorg Totaal wordt mede mogelijk gemaakt door het LMS van Maatos. Dit is een online leeromgeving, zie voor deze voorwaarden (2).

(1) Voorwaarden Voetzorg Totaal

(2) Voorwaarden online cursusomgeving (LMS)

Copyright

© 2023 VoetzorgTotaal

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet.

© 2024 Voetzorg Totaal - Powered by Maatos